Leiebetingelser

Retningslinjer for utleie

Det leies ut til maks 40 personer. Leietaker må være over 35 år og legitimasjon må fremlegges når nøkkel skal hentes. Gården er utstyrt med dekketøy til å ta imot 40 gjester. Leietaker må selv sørge for lys, servietter og lignende. Kjøkken er ikke egnet til matlaging, men medbrakt mat kan varmes i ovn/plater. Det er komfyrer i begge kjøkken. Leieforholdet gjelder for gårdens lokaler. Leietaker ha kun tilgang til lokalene den dagen som vedkommende leietaker har leid/betalt for. Det er ikke mulig å komme inn i lokalene dagen før for å klargjøre/pynte m.m.

Grilling og bruk av husets møbler utendørs er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å flytte på stoler og møbler mellom etasjene. Leier betaler for skader og nødvendige reparasjoner. Røyking er strengt forbudt i all husets rom. Den som er registret som leier er brannvernansvarlig under kvelden/leietiden. Nøkler til lokalene leveres ut samme dag som leie finner sted hvis ikke annet er avtalt. Gyldige leiepriser og tider finnes på vår webside. Lokalene kan sees Onsdag fra 12.00 – 13.00.

Betaling av reservasjon/leie

Tilsendt faktura må betales innen forfallsdato hvis leie/reservasjon skal være gyldig. Reservasjonsgebyret er kr 1800 og skal betales hvis leiedato er mer enn 3 måneder frem i tid. Reservasjonsgebyret fratrekkes totalbeløpet.

Ved avbestilling  og Tilbakebetaling av leiebeløp

Ved avbestilling betales ikke Reservasjonsgebyret tilbake. All innbetaling er forskuddsbetaling. Hvis betalingsfristen ikke overholdes slettes din reservasjon/leie umiddelbart. Avbestilling av innbetalt hovedutleie må skje senest 3 uker før leiedato. Det skal fremvises lege-erklæring. Det tilbakebetales da Totalleie – Reservasjonsgebyr = Netto Leie.

Myndighetenes Korona regler

Hvis Nordseter gård må stenge fysisk ned i perioder som følge av Myndighetenes Korona regler vil leietaker få tilbud om å flytte leien frem i tid. Ved avbestilling vil kun netto leiebeløp bli tilbakebetalt under den forutsetning at myndigheten pålegger full nedstengning av Nordseter Gård under den tiden leietaker skal leie lokalene. Leietaker er ansvarlig for å  være informert om myndighetenes korona regler.

Diverse

Servering av alkohol er tillatt i sluttede selskaper. Ved salg av alkohol må det søkes om egen bevilling. (Oslo kommune, Næringsetaten).
All musikk må opphøre kl. 00.30. Ha vinduer og dører lukket når du spiller dansemusikk – husk at gården ligger midt i et boligområde. Vis hensyn når det gjelder støy utendørs om natta. Parkering er tillatt på området, men ikke kjør på plenen rundt huset. Det er hyggelig med flagging – flagg vil bli lagt frem etter avtale. Vimpelen tas ned og legges der man etter avtale finner flagget. Flagget skal fires ned kl. 21.00 i sommertiden. I vinterhalvåret ved solnedgang eller seinest kl. 20.00.

Rydding av lokalene

Alle lokalene skal ryddes og feies skikkelig etter bruk, (utleier sørger for vask) oppvask skylles og settes fortløpende i oppvaskmaskinene – og settes på plass i skap og hyller slik det sto. Dersom stekeovnen er brukt skal denne rengjøres. Kjøleskap skal vaskes og tørkes. All søppel skal legges i beholderne ved innkjørselen. Bord og stoler skal rengjøres. Alle møbler settes på plass. Brannfarlig avfall kastes i metall-dunkene. Det er 2 dunker for brannfarlig avfall. 1 ved inngangsdøren og en på verandaen utenfor stuen. Leietaker skal låse alle utgangsdører og vinduer når lokalene forlates. Nøkler leveres etter tilbake etter nærmere avtale. Leietaker etter-faktureres hvis lokalet ikke tilbakestilles i henhold til avtale. Meld fra om feil eller mangler som bør utbedres.

Personlige eiendeler

Utleier tar ikke ansvar personlige eiendeler, presanger o.l. som mistes, kommer bort, blir stjålet, etc.

For å unngå brann

Utganger og trapper skal være fri for møbler, søppel og alt som kan hindre hurtig passering. Røyking er forbudt inne og på trappa – gå unna treverket. Det er forbudt å bruke levende lys i 2 etasje. Fakler plasseres minimum 4 meter fra brennbart materiale. Fyrverkeri tillates ikke brukt inne – gjelder også stjerneskudd. Viktig! Husk at røyking/åpen ild under brannvarslerne gjør at de utløses, og det gir direkte melding til brannvesenet. BLIR BRANNALARM UTLØST – SÅ GÅR DENNE DIREKTE TIL BRANNSTASJONEN – SOM VIL FORETA EN UTRYKNING – (selv om det meldes en «falsk» alarm) med en påfølgende utgift på kr.3.000 som må dekkes av leietaker.
Telefon brannstasjonen 67 12 88 00. Brannvesenet sender regning.

Branninstruks

Leietaker er brannansvarlig under arrangementet og gjestene skal opplyses om dette. Brannansvarlig/leietaker skal gjøre seg kjent med hvordan brannvesenet varsles – ring 110 Se på forhånd etter hvor brannslange og pulverapparater befinner seg og hvor rømningsveiene er. Brannansvarlig skal ta ledelsen ved evakuering av huset. Sjekk at alle er kommet ut av huset. Lukk alle vinduer og dører. Prøv eventuelt å slukke hvis det ikke er fare for skade på mennesker. Husk at åpen ild (stearinlys) under brannvarslerne kan utløse disse, og det gir direkte melding til brannvesenet! Stekos kan også utløse varsling, luft ut! Kostnader ved en eventuell brannutrykning dekkes av leietaker dersom dette skyldes uaktsomhet. Brannvesenet sender regning.

Nøkler/skader

Det blir utlevert 1 sett nøkler til hovedhuset som leietaker er ansvarlig å levere tilbake etter at leietiden er over. Leier godtar at styret sender tilleggsregning ved skader som MÅ repareres/erstattes (eventuelt felles takst) og for ekstra rydding. Vi forventer at våre leietakere er ansvarlige, pålitelige og følger våre leiebetingelser. Videre at informasjonen gitt oss er korrekt og sannferdig. Leietaker har lest og godtatt disse retningslinjene.

Nordseter Gård har vernestatus.

Velkommen til å leie Nordseter gård
Ivar Knutsons vei 45,
1161 Oslo

Comments are closed.